Möten och hur du nailar dem, varenda gång

Rätt använda och genomförda kan möten vara engagerande, inspirerande och inkluderande upplevelser. Får du till det blir möten en nyckel till framgång för dig som vill vara en älskad ledare.

OBS! Ange "Gratis" som kampanjkod så blir det just det ;)

Vad du får lära dig

  • 4  Grundfaktorer för varje möte
  • 5 Superprinciper för att naila varje möte

Hur du blir en mötesledare

Så att du kan ta en grupp inte bara igenom en agenda utan till ett specifikt mål inom en viss tid

Hur du får till ett bra möte

Så att deltagarna inte bara håller sig vakna utan också är engagerade och blir inspirerade
Träffa författaren

Daniel Kjellgren

Daniel Kjellgren är workshopledare och facilitator med erfarenhet av organisationer i alla storlekar och branscher såväl nationellt som internationellt och av både offentlig som privat sektor.
Patrick Jones - Course author
Created with